Medisch fitness

MEDISCH FITNESS

Mogelijk heeft u enige tijd niet kunnen sporten vanwege een
blessure of bent u om een andere reden enige tijd minder actief geweest.
De drempel om dan weer te gaan bewegen kan voor u wat hoger zijn dan
normaal. Misschien bent u zelfs enige tijd uit het arbeidsproces geweest
vanwege een beperking of aandoening. U zou hier graag wat aan willen
doen maar dan liefst onder goede begeleiding. Bij Mobilito hebben wij de
kennis in huis om u weer opnieuw op de rails te zetten. Onze
fysiotherapeuten en de inspanningsfysioloog kunnen u begeleiden in een
optimale sport / belastings hervatting. Wij maken eerst een afspraak
voor een intake gesprek waarbij de fysiotherapeut een inschatting kan
maken van het verdere plan. Mogelijk wordt eerst regulieren
fysiotherapie geadviseerd. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een
proeftraining waarin een trainingsschema wordt samengesteld waarmee u
aan de slag gaat. Natuurlijk wordt u daarin continu begeleidt door onze
therapeuten of inspanningsfysioloog. Zo nodig wordt het schema aangepast
om uw doelstellingen te bereiken.

Voor medisch fitness gelden andere voorwaarden en tarieven.

Aangeduid in het sportrooster met medisch

Leave a Reply

Your email address will not be published.