Individueel Fitness

INDIVIDUEEL FITNESS

U bepaalt liever zelf het tijdstip waarop u gaat sporten zonder daarbij
gebonden te zijn aan vaste tijden, dan is Individueel Fitness iets voor
u. Door de week van 9.00 tot 22.00, zaterdag en zondag van 9.00 tot
13.00 kunt u eventueel onder begeleiding en met behulp van een schema
komen trainen op het tijdstip wat u het beste past. Voor u begint, maken
wij eerst een afspraak voor een proefles waarbij uw niveau wordt bepaald
en waarbij u eventuele doelen en wensen kunt aangeven. Buiten de
daluren (zie rooster) traint u onder begeleiding van onze kundige
sportinstructeurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.